46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.