14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters,