16 En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij Hem overleveren mocht.