9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.