38 Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.