3 HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.