35 Tā yòu huáiyùn shēng zǐ , shuō , zhè huí wǒ yào zànmĕi Yēhéhuá , yīncǐ gĕi tā qǐmíng jiào Yóudà ( jiù shì zànmĕi de yìsi ) . zhè cái tíng le shēngyù .