Chuàngshìjì 29:33

33 Tā yòu huáiyùn shēng zǐ , jiù shuō , Yēhéhuá yīnwei tīngjian wǒ shīchǒng , suǒyǐ yòu cìgĕi wǒ zhège érzi . yúshì gĕi tā qǐmíng jiào Xīmiǎn ( jiù shì tīngjian de yìsi ) .