19 Yòu qiú nǐ cì wǒ érzi Suǒluómén chéngshí de xīn , zūnshǒu nǐde mìnglìng , fǎdù , lǜ lì , chéngjiù zhè yīqiè de shì , yòng wǒ suǒ yùbeì de jiànzào diàn yǔ .