8 Jiāng guó cóng Dàwèi jiā duó huí cìgĕi nǐ . nǐ què bù xiàofǎ wǒ púrén Dàwèi , zūnshǒu wǒde jièmìng , yī xīn shùncóng wǒ , xíng wǒ yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì .