38 Shìmĕi duì wáng shuō , zhè huà shén hǎo . wǒ zhǔ wǒ wáng zĕnyàng shuō , púrén bì zĕnyàng xíng . yúshì Shìmĕi duō rì zhù zaì Yēlùsǎlĕng .