65 Nàshí , Suǒluómén hé Yǐsèliè zhòngrén , jiù shì cóng Hāmǎkǒu zhídào Āijí xiǎo hé suǒyǒude Yǐsèliè rén , dōu jùjí chéngwéi dà huì , zaì Yēhéhuá wǒmen de shén miànqián shǒu jié qī rì yòu qī rì , gōng shí sì rì .