20 Shén rén Yǐlìshā de púrén jī hā Xīxīnli shuō , wǒ zhǔrén bù yuàn cóng zhè Yàlán rén nǎi màn shǒu lǐ shòu tā daì lái de lǐwù , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì , wǒ bì paó qù zhuī shàng tā , xiàng tā yào xiē .