18 Wéiyǒu yī jiàn shì , yuàn Yēhéhuá raóshù nǐ púrén , wǒ zhǔrén jìn lín mén miào kòu baì de shíhou , wǒ yòng shǒu chān tā zaì lín mén miào , wǒ yĕ qū shēn . wǒ zaì lín mén miào qū shēn de zhè shì , yuàn Yēhéhuá raóshù wǒ .