25 Suǒyǐ , nǐmen yào bǎ jiéjìng hé bú jiéjìng de qín shòu fēnbié chūlai , bùkĕ yīn wǒ gĕi nǐmen fèn wéi bú jiéjìng de qín shòu , huò shì zīshēng zaì dì shàng de huó wù , shǐ zìjǐ chéngwéi kè zēngwù de .