Lìwèijì 20:27

27 Wúlùn nánnǚ , shì jiāo guǐ de huò xíng wū shù de , zǒng yào zhìsǐ tāmen . rén bì yòng shítou bǎ tāmen dá sǐ , zuì yào guī dào tāmen shēnshang .