15 Jiù zǎi le gōngniú . Móxī yòng zhítou zhàn xuè , mā zaì tán shàng sì jiǎo de zhōuwéi , shǐ tán jiéjìng , bǎ xuè dǎo zaì tán de jiǎo nàli , shǐ tán chéng shèng , tán jiù jiéjìng le .