Lìwèijì 8:13

13 Móxī daì le Yàlún de érzi lái , gĕi tāmen chuān shàng neì paó , shù shàng yàodaì , bāo shàng guǒ tóu jīn , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .