4 Yòu qǔ yī zhǐ gōngniú , yī zhǐ gōng miányáng zuò píngān jì , xiàn zaì Yēhéhuá miànqián , bìng qǔ diào yóu de sù jì , yīnwei jīntiān Yēhéhuá yào xiàng nǐmen xiǎnxiàn .