14 Ruò yǒu waìrén hé nǐmen tóngjū , huò yǒu rén shì shìdaì daì zhù zaì nǐmen zhōngjiān , yuànyì jiàng xīnxiāng de huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá , nǐmen zĕnyàng bànlǐ , tā yĕ yào zhàoyàng bànlǐ .