2 Dàwèi huídá jìsī yà xī mǐ lè shuō , wáng fēnfu wǒ yī jiàn shì shuō , wǒ chāiqiǎn nǐ wĕi tuō nǐde zhè jiàn shì , búyào shǐ rén zhīdào . gùcǐ wǒ yǐ paì déng shàonián rén zaì mǒu chù dĕnghòu wǒ .