Sāmǔĕrjìshàng 21:5

5 Dàwèi duì jìsī shuō , shízaì yuē you sān rì wǒmen méiyǒu qīnjìn fùrén . wǒ chūlai de shíhou , suī shì xún cháng xíng lù , shàonián rén de qìmǐn háishì jiéjìng de . hékuàng jīnrì bú gèng shì jiéjìng ma .