Sāmǔĕrjìshàng 21:1

1 Dàwèi dào le Nuóbǎi jìsī yà xī mǐ lè nàli , yà xī mǐ lè zhàn zhàn jīng jīng dì chūlai yíngjiē tā , wèn tā shuō , nǐ wèishénme dúzì lái , méiyǒu rén gēnsuí ne .