Sāmǔĕrjìshàng 21:4

4 Jìsī duì Dàwèi shuō , wǒ shǒu xià méiyǒu xún cháng de bǐng , zhǐyǒu shèng bǐng . ruò shàonián rén méiyǒu qīnjìn fùrén cái kĕyǐ gĕi .