25 Sǎoluó hé gēnsuí tāde rén qù xúnzhǎo Dàwèi . yǒu rén gàosu Dàwèi , tā jiù xià dào pánshí , zhù zaì mǎ yún de kuàngyĕ . Sǎoluó tīngjian , biàn zaì mǎ yún de kuàngyĕ zhuīgǎn Dàwèi .