Sāmǔĕrjìshàng 23:23

23 Suǒyǐ yào kàn zhún tā cáng nì de dìfang , huí lái jū shí dì gàosu wǒ , wǒ jiù yǔ nǐmen tóng qù . tā ruò zaì Yóudà de jìng neì , wǒ bì cóng qiā mén wàn hù zhōng sōu chū tā lái .