7 Yǒu rén gàosu Sǎoluó shuō , Dàwèi dào le Jīyīlā . Sǎoluó shuō , tā jìn le yǒu mén yǒu shuān de chéng , kùn bì zaì lǐtou . zhè shì shén jiāng tā jiāo zaì wǒ shǒu lǐ le .