Sāmǔĕrjìshàng 23:5

5 Dàwèi hé gēnsuí tāde rén wǎng Jīyīlā qù , yǔ Fēilìshì rén dǎzhàng , dàdà shā baì tāmen , yòu duó huò tāmende shēngchù . zhèyàng , Dàwèi jiù le Jīyīlā de jūmín .