2 Jiù dǎfa rén wǎng Tígēyà qù , cóng nàli jiào le yī gè cōngming de fùrén lái , duì tā shuō , qǐng nǐ jiǎ zhuāng jū sāng de , chuān shàng xiào yǐ , búyào yòng gāo mò shēn , yào zhuāng zuòwéi sǐ zhĕ xǔjiǔ bēiāi de fùrén .