13 Yúshì Jiādé lái jiàn Dàwèi , duì tā shuō , nǐ yuànyì guó zhōng yǒu qī nián de jīhuāng ne . shì zaì nǐ dírén miànqián taópǎo , beì zhuīgǎn sān gè yuè ne . shì zaì nǐ guó zhōng yǒu sān rì de wēnyì ne . xiànzaì nǐ yào chuǎimó sīxiǎng , wǒ hǎo huí fù nà chāi wǒ lái de .