14 Dàwèi duì Jiādé shuō , wǒ shén wèi nán . wǒ yuàn luō zaì Yēhéhuá de shǒu lǐ , yīnwei tā yǒu fēngshèng de liánmǐn . wǒ bù yuàn luō zaì rén de shǒu lǐ .