1 Yuēshūyà sǐ hòu , Yǐsèliè rén qiú wèn Yēhéhuá shuō , wǒmen zhōngjiān shuí dāng shǒuxiān shàng qù gōngjī Jiānán rén , yǔ tāmen zhēng zhàn .