3 Yóudà duì tā gēge Xīmiǎn shuō , qǐng nǐ tóng wǒ dào niānjiū suǒ dé zhī dì qù , hǎo yǔ Jiānán rén zhēng zhàn . yǐhòu wǒ yĕ tóng nǐ dào nǐ niānjiū suǒ dé zhī dì qù . yúshì Xīmiǎn yǔ tā tóng qù .