13 Nǐmen ruò bùnéng cāi chū yìsi gàosu wǒ , nǐmen jiù gĕi wǒ sān shí jiàn lǐ yī , sān shí tào yīshang . tāmen shuō , qǐng jiāng míyǔ shuō gĕi wǒmen tīng .