Shìshījì 14:12

12 CānSūn duì tāmen shuō , wǒ gĕi nǐmen chū yī gè míyǔ , nǐmen zaì qī rì yán yàn zhī neì , ruòo néng cāi chū yìsi gàosu wǒ , wǒ jiù gĕi nǐmen sān shí jiàn lǐ yī , sān shí tào yīshang .