25 Nàxiē rén què bù tīng cóng tāde huà . nà rén jiù bǎ tāde qiè là chū qù jiāo gĕi tāmen , tāmen biàn yǔ tā jiāo hé , zhōng yè língrǔ tā , zhídào tiānsè kuaì liàng cái fàng tā qù .