Shìshījì 19:24

24 Wǒ yǒu gè nǚér , háishì chǔnǚ , bìng yǒu zhè rén de qiè , wǒ jiāng tāmen lǐng chūlai rènpíng nǐmen diànrǔ tāmen , zhǐshì xiàng zhè rén bùkĕ xíng zhèyàng de chǒu shì .