Shìshījì 19:27

27 Zǎochen , tāde zhǔrén qǐlai kāi le fáng mén , chū qù yào xíng lù , búliào nà fùrén pú dǎo zaì fáng mén qián , liǎng shǒu dā zaì mén jiàn shàng .