13 Xī Xīlā jiù jùjí suǒyǒude tiĕ chē jiǔ bǎi liàng hé gēnsuí tāde quán jūn , cóng waìbāngrén de xià luó shè chūlai , dào le jī shùn hé .