Shìshījì 4:11

11 Móxī yuèfù ( huò zuò neì xiōng ) hé bā de hòuyì , Jīnírén xī bǎi céng líkāi jī ní zú , dào kàojìn Jīdīsī sǎ ná yīn de xiàngshù páng zhī dā zhàngpéng .