2 Jīdiàn duì tāmen shuō , wǒ suǒ xíng de qǐnéng bǐ nǐmen suǒ xíng de ne . Yǐfǎlián shí qǔ shèngxia de pútào bù qiáng guō yà bǐ Yǐxiè suǒ zhāi de pútào ma .