Shìshījì 8:5

5 Jīdiàn duì Shūgē rén shuō , qiú nǐmen ná bǐng lái gĕi gēnsuí wǒde rén chī , yīnwei tāmen pí fá le . wǒmen zhuīgǎn Mǐdiàn rén de liǎng gè wáng Xībā hé sǎ mù ná .