17 Nà shàn yú guǎnlǐ jiàohuì de zhǎnglǎo , dāng yǐwéi peì shòu jiābeì de jìngfèng . nà laókǔ chuán dào jiàodǎo rén de , gèng dāng rúcǐ .