11 Wǒ yǎn zhōng liú leì , yǐzhì shī míng , wǒde xīncháng rǎoluàn , gān dǎn tú dì , dōu yīn wǒ zhòng mín zāo huǐmiè , yòu yīn háitóng hé chī nǎi de zaì chéng neì jiē shang fā hūn .