8 Yēhéhuá déng yì chāihuǐ Xī \'ān de chéngqiáng . Tālā le zhún shéng , bù jiang shǒu shōu huí , déng yào huǐmiè . tā shǐ waì guō hé chéngqiáng dōu bēiāi , yītóng shuāi baì .