25 Bìngqiĕ wǒ bìjiāng nǐ jiāo gĕi xún suǒ nǐ méng de rén hé nǐ suǒ jùpà de rén shǒu zhōng , jiù shì Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ hé Jiālèdǐ rén de shǒu zhōng .