16 Tā duì tāmen shuō , nǐmen qiĕ wǎng shān shàng qù , kǒngpà zhuīgǎn de rén pèng jiàn nǐmen . yào zaì nàli yǐncáng sān tiān , dĕng zhuīgǎn de rén huí lái , ránhòu cái kĕyǐ zǒu nǐmen de lù .