19 Nǐmen suǒ dé wèi yè zhī dì , ruò xián bù jiéjìng , jiù kĕyǐ guō dào Yēhéhuá zhī dì , jiù shì Yēhéhuá de zhàngmù suǒ zhù zhī dì , zaì wǒmen zhōngjiān dé dì yè . zhǐshì bùkĕ beìnì Yēhéhuá , yĕ bùkĕ dé zuì wǒmen , zaì Yēhéhuá wǒmen shén de tán yǐwaì wèi zìjǐ zhú tán .