32 En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen.