31 Want gij kunt allen, de een na den ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.